Birçok çalgıda olduğu gibi Rebab’ın ortaya çıkışı üzerine kesin birşey söylemek maalesef mümkün değildir. Bazılarına göre Rebab’ın doğuşu Sümerler’e, MÖ 3000-3500 yıllarına dayanırken, bazıları onun Farabi tarafından bulunduğunu söylerler. Çoğunlukla kabul edilen teori ama Rebab’ın  Asya’da, özellikle Horasan bölgesinde ortaya çıktığı ve oradan yayıldığıdır. Tarih boyunca değişik ad, şekil ve biçimler alarak  bugün İran, Afganistan, Hindistan, Pakistan, Arabistan, Kuzey Afrika, Malezya, Cava ve Türkiye’de kullanılmaktadır. Araplar tarafından Avrupa kıtasına getirilen Rebab burada Rebec adını almış ve büyük bir ihtimalle kemanın öncüsü olmuştur. Türkler’de ise Rebab’ın 8.-9. yüzyıllarda Uygurlar tarafından kullanıldığı ve Türkler’in ilk yaylı sazı olan Iklığ’a dayandığı kabul edilir. Ahmed Oğlu Şükrullah’ın “Edvar-ı Musiki” adlı eserinde anlattığı ve şeklini gösterdiği Iklığ daha sonra Anadolu’da kullanılan Rebab’a çok benzemektedir. Burada Iklığ’ın gövdesinin ağaçtan,yuvarlak ve ince duvarlı yapıldığı, yüzüne ceylan derisi takıldığı ve at kılından demetlenmiş iki teli olduğu ifade edilmiştir. Aynı kitaptaki Rebab tarifi ise bilinen Rebab’a hiç benzememektedir. Rebab  Anadolu’ya  ilk kez  Mevlâna’nın babası Şeyh Bahaddin Veled ve yanındakiler kanaliyle gelmiş ve Mevlevilik ile yayılmıştır. Anadolu’da kullanılan Rebab’ın gövdesi Hindistan Cevizi kabuğundan yapılıp üzerine doğal bir deri gerilirdi. Sert bir ağaçtan tornada çekilmiş yuvarlak bir sapı vardı. İki telliden altı telliye kadar olanları bulunurdu. İki bacak arasında dik tutularak bir yayla çalınırdı. Sap üzerinde perde bağları yoktu ve melodi sadece alt telde çalınır, diğer teller dem sesleri verirledi. Yaklaşık 18. yüzyıldan sonra hemen hemen hiç kulanılmayan Rebab 1950’li yıllardan sonra bazı sanatçılar tarafından yeniden güncelleştirilmeye başlandı. Otantik şekliyle kullananların yanında Sabahattin Volkan, Cahit Gözkan, Hasan Essen gibi bazı sanatçılar sapını kısaltıp üçten fazla sayıda (genelde dört tel) madeni tel takarak İran ve Azerbaycan’da kullanılan Kamança gibi diz üzerinde icra etmeye başladılar. Bugün kullanılan otantik Rebab yine hindistan cevizi kabuğundan bir gövdeye doğal deri yapıştırılarak yapılmaktadır. Üç tel takılır ve bunlardan melodi teli olan alt tel at kılındandır. Diğer teller ipek üzerine sarma tellerdir ve genellikle seslerindeki renk farkından ötürü mecbur olmadıkça melodi için kullanılmazlar. Yine sert bir ağaçtan tornada çekilerek yuvarlaklaştırılmış sapta genel olarak perde bağları yoktur, ama perde bağlayanlar da vardır. Çalgının boyu genelde 65 ile 95 cm arasındadır. Bu boy, akordlanacağı sese göre değişir. Farklı tonlarda akord edilen tellerden melodi teli ile orta tel bir dörtlü, orta tel ile üst tel bir beşli aralığa akord edilir (örneğin G3-D3-G2). Sadece melodi teli üzerinde yaklaşık birbuçuk oktavlık ses sahasına sahiptir. Bütün teller kullanıldığında ses sahası ikibuçuk oktava kadar çıkar. Oruç Güvenç, Mehmet Refik Kaya, İbrahim Metin Uğur ve diğer bazı sanatçılar otantik şekline daha sadık Rebablar icra etmektedirler. Rebab şimdiye kadar sadece Dini Müzik’te ve Müzikle Tedavi amacıyla kullanıldı. Halbuki ses kapasitesi müziğin bazı diğer dallarında da rahatlıkla kullanılması için yeterli ve elverişlidir. Kaldı ki Rebab’ın ses rengini diğer hiç bir çalgıda bulmak mümkün değildir. Biz bu nedenle Çeng’in yanında Rebab’ı da daha yaygın hale getirebilmek amaç ve ümidiyle bazı çalışmalar yaptık: Rebab’ın genel yapısında hiçbir değişiklik yapmadan yine hindistan cevizi kabuğu ve doğal deri kullandık. Sap kısmını sert bir ağaçtan burgu tarafı daha kalın olmak üzere tornada yuvarlaklaştırdık. Melodi teli ve yay için doğal olarak at kılı kullandık. Gövdeye de ses delikleri açtık. Doğal derinin ısı değişmelerine uyum sağlayabilmesi  için önce gövdeye yeni bir teknikle doğal deri yerine suni deri taktık. Melodi teli için de at kılı yerine  flurcarbon telleri kullandık. Hem perde bağı olmayan hem de  tampere sisteme veya Türk Müziği sistemine göre perde bağları olan üç değişik sap yaparak hem öğreniminin, hem de icrasının kolaylaşmasına olanak sağladık. Yapısında hiç bir değişiklik yapmadan Rebab’a istendiğinde hem at kılı, hem flurcarbon, hem de madeni tel takılabilmekte, perdesiz saplara sonradan perde bağlanabilmektedir.      Leider ist es nicht möglich, eine eindeutige Aussage über die Entstehung von Rebab zu treffen, wie es bei vielen anderen Musikinstrumenten der Fall ist. Einige sagen, dass die Geburt von Rebab auf die Sumerer von 3000 bis 3500 v. Chr. zurückgeht, andere hingegen behaupten, dass das Instrument von Farabi entdeckt wurde. Die am meisten akzeptierte Theorie ist jedoch, dass Rebab zuerst in Asien, in der Khurasan Region, in Erscheinung trat. Mit der Zeit verbreitete sich Rebab von dort aus und wird heute unter verschiedenen Namen, Formen und Gestalten im Iran, in Afghanistan, Indien, Pakistan, Arabien, Nordafrika, Malaysia, in der Türkei und auf Java benutzt. Die Araber haben sie nach Europa gebracht und dort wurde sie unter dem Namen Rebec höchstwahrscheinlich der Vorläufer der Geige. Bei den Türken wurde Rebab erst in 8.-9. Jh. von den Uiguren benutzt und basiert auf Iklığ, dem allerersten türkischen Streichinstrument in Zentralasien. Die Beschreibung und die Zeichnung dieses Instruments von  Ahmed Oğlu Şükrullah in seinem Buch „Edvar-i Musiki“ zeigt große Ähnlichkeit mit der Rebab, die später in Anatolien benutzt wurde. Demnach hat Iklig einen mit Rehfell bezogenen Korpus aus Holz mit dünnen Wänden und zwei Saiten aus Roßhaar. Jedoch ähnelt die Beschreibung der Rebab in demselben Buch aber nicht der uns bekannten Rebab. Nach Anatolien kam Rebab  zum ersten Mal im 13. Jh. durch den Vater von Mevlana,  Scheich Bahaddin Veled, und seine Gefährten und verbreitete sich mit Mevlevi-Orden. Der Korpus von Rebab, die in Anatolien verwendet wurde, wurde aus Kokosnussschalen hergestellt und mit einem Naturfell bezogen. Sie hatte einen aus Hartholz gedrechselten, runden Hals. Die Saitenanzahl variierte von zwei bis sechs. Sie wurde zwischen den Beinen senkrecht gehalten und mit einem Bogen gespielt. Der Hals hatte keine Bünde, die Melodie wurde auf der untersten Saite gespielt und die restlichen Saiten dienten hauptsächlich zur Bordunbegleitung. Rebab, die seit dem 18. Jahrhundert fast nicht mehr verwendet wurde, wurde nach den 1950`er Jahren von einigen Künstlern wieder ins Leben gerufen. Neben den Rebabspielern, die das authentische Instrument bevorzugt haben, haben einige Künstler wie Sabahattin Volkan,  Cahit Gözkan und Hassan Essen den Hals der Rebab gekürzt, sie mit mehr als drei Metallsaiten (im allgemeinen vier Saiten)  bestückt und auf dem Knie gespielt, wie das Instrument Kamancheh im Iran oder in Azerbeijan. Oruç Güvenç, Dr. Mehmet Refik Kaya, İbrahim Metin Uğur und einige andere Künstler bevorzugten die eher traditionelle Art von Rebab. Der Korpus der heutigen Rebab wird auch aus mit Naturfell bezogenen Kokosnussschalen hergestellt. Das Instrument hat drei Saiten, davon wird die unterste als Melodiesaite benutzt und besteht aus Roßhaarbündeln. Die restlichen auf Seide umsponnenen zwei Saiten  werden wegen des großen Tonfarbenunterschieds zur Roßhaarsaite sehr selten für die Melodie benutzt. Der runde Hals aus gedrechseltem Hartholz hat im Allgemeinen keine Bünde, es gibt aber Spieler, die Rebab mit Bünden bevorzugen. Die Länge des Instruments beträgt  65 bis 95 cm. Diese Länge variiert je nach Grundton, auf den das Instrument gestimmt wird. Unabhängig davon, auf welchen Ton das Instrument gestimmt wird, ist der Tonabstand zwischen der mittleren Saite und der Melodiesaite eine Quart, zwischen der mittleren Saite und oberen Saite eine Quint (z.B. D3-G3-G2). Allein auf der Melodiesaite hat Rebab einen Tonraum von etwa anderthalb Oktaven. Wenn alle Saiten benutzt werden, erreicht der Tonraum  zweieinhalb Oktaven. Rebab wurde bisher nur in der religiösen Musik und Musiktherapie eingesetzt. Die Tonkapazität ist jedoch völlig ausreichend und geeignet für die Verwendung in einigen anderen Bereichen der Musik. Zudem ist es nicht möglich, die Klangfarbe der Rebab in einem anderen Instrument zu finden. Aus diesem Grund haben wir einige Studien mit dem Ziel und der Hoffnung durchgeführt, auch die Rebab neben der Çeng bekannter zu machen und zu verbreiten. Ohne die Struktur von Rebab zu verändern, haben wir auch Kokosnussschalen und Naturfell verwendet. Wir haben den Hals aus einem harten Holz rund gedrechselt, so dass er auf der Wirbelseite einen größeren Durchmesser hat als auf der Korpusseite. Natürlich haben wir für die Melodiesaite sowie für den Bogen Roßhaar verwendet. Den Korpus haben wir auch mit Schalllöchern versehen. Als kleine Änderung haben wir zunächst den Korpus mit  einem  Kunstfell statt Naturfell bezogen, um das Instrument gegenüber Feuchtigkeitsschwankungen widerstandsfähiger zu machen. Und als  Melodiesaite haben wir anstelle von Roßhaar Fluorcarbonsaiten benutzt. Der Hals wird sowohl bundlos, als auch nach temperiertem Tonsystem oder nach dem 24 Tonsystem der Türkischen Musik mit Bünden versehen, wodurch eine erhebliche Erleichterung des Lernens sowie von Aufführungen ermöglicht wird. Mit dem derzeitigen Zustand kann die Rebab ohne  bauliche oder strukturelle Veränderung sowohl mit Roßhaar, als auch mit Fluorcarbon-  oder Metallsaiten bestückt und der bundlose Hals im Nachhinein je nach Tonsystem mit Bünden versehen werden. R E B A B Çolakoğlu Sarı,  Gözde (2014): Asya’dan Avrupa’ya Yaylı Çalgılar Tel Üzerinde Ses Elde Etme Tekniğine Göre Sınıflandırma - Classification of Instrument The Bowed Instruments, Techniques of producing sound on strings http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2219-Number: 25-I , p. 35-50, Summer I 2014 Gürel, Murat Gökhan: Mehmet Refik Kaya üzerine-İsmek El Sanatlari Dergisi,Sayı:18 http://www.mevlana.org.tr/index.php/mevlevilik/muzik-aletleri/rebab Kâmiloğlu, Ramazan (2007):“ Ahmedoğlu Sükrullah ve Edvâr-ı Mûsikî adlı eseri“ üzerine yayınlanmamış doktora tezi –Ankara. (Unveröffentlichte Doktorarbeit über „Ahmedoğlu Şükrullah und sein Werk unter dem Titel „Edvâr-ı Musikî“-Ankara) Karakaya,  Fikret:Islam Ansiklopedisi, Rebab Başlığı Ugur, Ibrahim Metin: Rebab.net Quelen: Kaynaklar: