Değerli Konuğumuz! Bu sayfaları hazırlamaktaki amacımız sizleri, Anadolu’da yaklaşık üçyüzyıl öncesine kadar oldukça gözde olan ama daha sonra uzun bir süre tamamen ortadan kaybolan iki çalgı üzerine bilgilendirmektir. Söz ettiğimiz bu iki çalgıdan Rebab 1950’li, Çeng ise 1980’li yıllardan itibaren bazı değerli müzisyen, müzikoloğ ve çalgı yapımcıları tarafından yeniden müziğimize kazandırılmaya çalışılmaktadır. Biz de uzun bir süreden beri bu çalgıları müziğin bugünkü gereksinimlerini yerine getirebilecek bir duruma getirme çabaları içindeyiz. Sayfalar iki dilde hazırlanmıştır. Siz böylece sağ tarafta Türkçe, sol tarafta ise Almanca metni bulacaksınız. Site başlıkları da iki dilde hazırlanmıştır.   Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrte Besucher, unser Ziel bei der Erstellung dieser Seiten ist es, Sie über zwei Instrumente zu informieren, die in Anatolien bis vor etwa dreihundert Jahren sehr populär waren, aber dann für lange Zeit völlig verschwunden sind: Çeng und Rebab. Einige namhafte Musiker, Musikologen und Instrumentenbauer versuchen seit den 1950`er Jahren die Rebab und seit den 1980`er Jahren die Çeng für die Musik erneut zu gewinnen. Und seit gewisser Zeit versuchen wir auch diese Instrumente mit dem Ziel zu entwickeln, sie in einen Zustand zu bringen, die gegenwärtigen Anforderungen der Musik zu erfüllen. Die Seiten sind zweisprachig gestaltet, so dass Sie links den deutschen Text und rechts den türkischen Text finden. Die Menüleiste ist auch zweisprachig. -md.com